Älvräddarna och vattenkraften

Microsoft Word - Ål_endelig_Anne3 _2_ _2_.doc Jag lyssnade på ett mycket intressant föredrag med Christer Borg i lördags av om vattenkraftsskador. Visste du att endast 2% all vattenkraft i Sverige har moderna tillstånd enligt miljöbalken? Visste du att det finns ca 2 100 vattenkraftverk i Sverige, men ingen vet i hur många det finns fungerande  fiskvägar, förmodligen bara i runt 1%!

Kom och lyssna på Christer på mässan!