Mässa 2016

Nu är datum spikat för 2016! 18-19 juni, helgen före midsommar som förut. Med nya krafter är planeringen och förberedelser i gång för fullt. Ses!